Vergaderdata

De vergaderingen van de MR zijn toegankelijk voor ouders en leerkrachten. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur. U bent van harte welkom na aanmelding via mr.startblok@wonderwijs.nl

De vergaderingen staan dit jaar gepland op:
21 september 2021
11 januari 2022
22 februari 2022
12 april 2022
14 juni 2022